محصولات کارخانه ماشین سازی ماهان

ساب اوربیتال 2022 ماهان

تعداد گلوهای پولیش18عدد
قدرت موتور گلوها11کیلووات
تعداد رفت و برگشت گلو در جهت عرض14مرتبه/دقیقه
ابعاد دستگاه طول*عرض350*1570سانتی متر
سیستم کنترلplc

اره تک شاتون سوپر1000 ماهان

حداکثر تعداد تیغ های برش 

80

عدد

مقدر حرکت تیغه(کورس)

1000

میلی متر

تعداد ضربات در دقیقه

73

مرتبه

عرض مفید(کوپ)

2000

میلی متر

طول مفید کار(کوپ)

3300

میلی متر

ارتفاع مفید کار(کوپ)

2000

میلی متر

طول تیغه ها

4550

میلی متر

قدرت موتور چرخ لنگر-موتور اصلی 

132

کیلووات

 

ساب 20 کله گرانیت/سوپر 2022

طول*عرض دستگاه

350*17000

سانتی متر

تعداد گلوهای پولیش

20

تعداد

تعداد گهواره

2

تعداد

قدرت موتور گلوها

11

 کیلووات

سیستم کنترل

PLC

ساب اسلب 18-16 کله/سوپر 2022 

تعداد گلوله های پولیش

16-18

عدد

قدرت موتور پولیش

11

کیلووات

ابعاد دستگاه طول*عرض

350*1350

350*1470

سانتی متر

سیستم کنترل 

plc

….

پیش ساب اسلب 12-10 

تعداد گلوله های پولیش

10-12

تعداد

قدرت موتورهای پولیش

11

کیلووات

ابعاد دستگاه طول*عرض

350*1090

350*970

سانتی متر

سیستم کنترل

PLC

 

حکمی بر اسلب 6 تیغ

حداکثر عرض برش

2100

میلی متر

حداکثر ضخامت در برش

40

میلی متر

قدرت موتورهای گلو

ابعاد دستگاه طول و عرض

7/5

320*600

کیلووات

سانتی متر

 

ساب 16 کله تایل

تعداد گلوهای پولیش

16

تعداد

قدرت موتورهای گلو

7.5

کیلووات

ابعاد دستگاه طول و عرض

225*1200

سانتی متر

سیستم کنترل 

PLC

 

قله بر مولتی دیسک

 قدرت موتور برش

110

کیلووات

قدرت موتور رفت و برگشت برش

5/5

کیلووات

ارتفاع مفید کار(کوپ)

2100

میلی متر

عرض مفید کار(کوپ)

2000

میلی متر

طول مفید کار(کوپ)

3500

میلی متر

سیستم کنترل  

PLC

 

کالیبر و پیش ساب (6+3) (6+4) 

تعداد گلوله های کالیبر

3/4

عدد

قدرت موتورهای کالیبر

15

کیلووات

تعداد گلوهای پولیش

6

عدد

قدرت موتور گلو-پولیش

7/5

کیلووات

ابعاد دستگاه طول*عرض

225*1100

225*1200

سانتی متر

سیستم کنترل

PLC

 

 کله بر

حداکثر عرض برش 

80

سانتی متر

حداکثر ضخامت برش

4

سانتی متر

قدرت موتورهای گلو

7/5

 کیلووات

ابعاد دستگاه طول*عرض

190*400

سانتی متر

حکمی بر سه/چهار تیغ

حداکثر عرض برش

80

سانتی متر

حداکثر ضخامت برش

4

سانتی     متر

قدرت موتور گلو

7/5

کیلووات

ابعاد دستگاه طول*عرض

210*500

سانتی متر

 

سایر محصولات کارخانه ماشین سازی ماهان

دستگاه کفر بر چهار پایه
دستگاه فرز دروازه ای
دستگاه یووی
خط رزین اسلب تایل
دستگاه فینگر
دستگاه راپید
دستگاه پولیش
میز ریلی واگنی

میز برقی