مشتریانی که به ما اعتماد کردند

آقای محمد مهدی کافی(شهرک صنعتی ارغده)
آقای عباسعلی حاج هاشمی(محمودآباد سنگبری امپراتور)
آقای حاج حسین بیاتی(شیراز،شرکت سنگبری حافظ)
آقای یونس سلیمی(آذربایجان غربی،مهاباد)
آقای پویا توکلی(قم)
آقای محمود رضا توکلی(شهرک صنعتی گرگان)
آقای عباس حاجی عبدی(دلیجان)
آقای محمدرضا رفیعی(قم)
آقای مهندس اکبری(شهرک صنعتی ارغده)
و تعداد کثیر دیگری از مشتریان عزیزمان که در اقصی نقاط کشور و جهان به تیم ماهان و بیش از ۲۵سال سابقه درخشان ما اعتماد کردند