فراوری سنگ ماهان

سنگبری ماهان واقع در شهرک صنعتی محلات(ارقده)

مهندس رفیعی؛ 09131070413

 

آدرس پیچ اینستاگرام؛ www.instagram.com/mahan_stoneco