آدرس

اصفهان، شهرستان برخوار، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان بهارستان  46، کوچه انبار سنگ

شبکه‌ های اجتماعی

ایمیل

info@mahanmachineco.com

machinemahan@yahoo.com

machinecomahan@gmail.com

تلفن های تماس

09131070413

09120526080

03145837952

03145837203