مشخصات الکترونیک

سیستم فول اتومات جهت بهروری بالا و عملکرد راحت دارای سنسور اتمام لقمه، سنسور جهت تشخیص ابتدا و انتهای سنگ که این امر باعث عملکرد درست و به موقع گلو ها می شود و از شکستن لقمه ساب جلوگیری می کند همچنین قابلیت محاسبه متراژ سنگ تولید روزانه را دارد.

مشخصات فنی

دارای ۱۸ گلو
قطر بشقاب ساب ۵۲۰ میلیمتر که به صورت ۹ لقمه ای است.
حداکثر عرض بازدهی ۱۲۰۰ میلی متر